Olen terapeutti Minna Hölttä, (psykoterapiakoulutus, PGD Solution Focused Therapy)Olen tehnyt ihmisten auttamistyötä yli 18 vuotta eri-ikäisten asiakkaiden parissa. Aiempaa työkokemusta minulla on mm. koulukuraattorina työskentelystä, lasten, aikuisten, vanhusten ja vammaisten sekä neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutustyöstä. Lisäksi olen työskennellyt esimiestehtävissä, laatuvastaavana, voimavaroja tukevien ryhmien mm. vanhempainvertaisryhmien ja kuntoutusryhmien vetäjänä, sekä terapeuttina psykoterapiasuuntautuneissa palveluissa.


Olen aina kokenut onnistumisen kokemuksia ja suurta ammatillista palkitsevuutta ihmisten auttamistyöstä. Opiskeluaikoina, ollessani mielenterveysseuran harjoittelussa kriisipuhelinpäivystäjänä sain ajatuksen siitä, että haluan auttaa ihmisiä mahdollisimman hyvin heidän elämän kriiseissään ja vaikeuksiensa keskellä. Jo tuolloin, yli 15 vuotta sitten tiesin että ihmisten auttamistyö on kutsumusammattini.


Terapiatyössä ensisijaisen tärkeää on asiakkaan ja terapeutin hyvä yhteistyösuhde. Tämä tutkimuksellinen fakta on noussut erilaisissa terapiamuotoja vertailevissa tutkimuksissa esiin, sillä hyvä ja toimiva yhteistyösuhde on terapian onnistumisen kannalta itseasiassa jopa merkityksellisempää, kuin terapeutin psykoterapiakoulutus-suuntaus. Terapiatyötäni tukee vuosikymmenten kokemuksen omaavan psykoterapeutin (viitekehys analyyttinen ja ratkaisukeskeinen) työnohjauksen hyödyntäminen.


Olen terapeuttina tasa-arvoisuutta ja asiakasta arvostava, sekä kunnioittava ja olen aina ajatellut, että jokainen ihminen on merkityksellinen ja jokainen ansaitsee onnellisen elämän. Olen ilokseni saanut lukemattomia kertoja kunnian auttaa asiakkaita löytämään onnellisuuden avaimet ja haluan auttaa myös sinua löytämään toivomaasi suuntaa tulevaisuudelle, onnellisuutta ja tasapainoa elämääsi.


Olet ansainnut keskustelutuen, joka auttaa sinua voimavarojesi löytämisessä,

joten ota yhteyttä ja varaa aika puhelinterapiaan tai vastaanotolle.Minna Hölttä, koulutus tausta:


-Työnohjaajakoulutus (koulutus käynnissä), Suomentyönohjaajat ry:n (STOry) hyväksymä koulutus


-Ratkaisukeskeisen psykoterapian syventävät teoreettiset lisäopinnot/ Certificate of Attendance: Faculty of Health and Applied Sciences 2017-2018-Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (3 vuotta)/ Postgraduate Diploma Solution Focused Therapy 2016


-Neuropsykiatrinen valmentaja 2016


-Sisäisten auditointien koulutus (ISO 9001), IMS business Solutions Oy 2013


-Psykologian perus ja aineopinnot, mm. kognitiivinen psykologia, kliininen psykologia, persoonallisuus psykologia ja neuropsykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät. Jyväskylän Yliopisto 2012


-Sosionomi (YAMK), Master of Social Services (suunt. mielenterveystyön johtaminen ja kehittäminen) 2008


-Aggressioiden ennaltaehkäisy ja fyysiset rajoittamismenetelmät koulutus/Turvallisuuskoulutus 2006


-Sosiaali- ja terveysalan perustutkinon, Lähihoitaja, näytön arvioijakoulutus, Amiedu 2005


-Sosionomi (AMK) 2004


-Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 2001