Olen terapeutti Minna Hölttä, (psykoterapiakoulutus, PGD Solution Focused Therapy)Olen tehnyt ihmisten tukemis- ja valmennustyötä yli 20 vuotta kaiken ikäisten asiakkaiden parissa ja tutkintoja olen opiskellut yli 17 vuoden verran, sisältäen tutkintokoulutuksia sosiaali-, terveys- , psykologian ja psykoterapian alalta (AMK, YAMK, Yliopisto). Aiempaa työkokemusta minulla on mm. koulukuraattorina työskentelystä, lasten, aikuisten, vanhusten ja vammaisten sekä neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutustyöstä. Lisäksi olen työskennellyt esimiestehtävissä, laatuvastaavana, voimavaroja tukevien ryhmien mm. vanhempainvertaisryhmien ja kuntoutusryhmien vetäjänä, sekä terapeuttina psykoterapiasuuntautuneissa palveluissa.


Olen aina kokenut onnistumisen kokemuksia ja suurta ammatillista palkitsevuutta ihmisten auttamistyöstä. Opiskeluaikoina, ollessani mielenterveysseuran harjoittelussa Sosionomin opinnoissa kriisipuhelinpäivystäjänä sain ajatuksen siitä, että haluan auttaa ihmisiä mahdollisimman hyvin heidän elämänkriiseissään ja vaikeuksiensa keskellä. Jo tuolloin, yli 20 vuotta sitten tiesin että ihmisten auttamistyö on kutsumusammattini.


Terapiatyössä ensisijaisen tärkeää on asiakkaan ja terapeutin hyvä yhteistyösuhde. Tämä tutkimuksellinen fakta on noussut erilaisissa terapiamuotoja vertailevissa tutkimuksissa esiin, sillä hyvä ja toimiva yhteistyösuhde on terapian onnistumisen kannalta itseasiassa jopa merkityksellisempää, kuin terapeutin psykoterapiakoulutus-suuntaus. Terapiatyötäni tukee vuosikymmenten kokemuksen omaavan psykoterapeutin (viitekehys analyyttinen ja ratkaisukeskeinen) työnohjauksen hyödyntäminen. Terapeuttiset keskustelut ovat mahdollisia myös täysin anonyymisti ja kasvottomasti puhelinterapian avulla. Tällöin varaamme sinulle ajan etukäteen ja soitan sinulle sovittuna aikana.

Työnohjaajana tuen yksilöitä ja ryhmiä sekä johtoporrasta heidän perustehtävässään onnistumisessa ja menestymisessä. Minulla on terveysalan ja mielenterveystyön johtamisen ja kehittämisen maisteri tasoinen tutkinto ja johdon tuessa ja konsultaatiossa hyödynnän uusinta ja ajantasaisinta tietoa, jota olen saanut viimeisimmistä työoikeuden ja henkilöstöjohtamisen juridiikan opinnoistani. Työnohjauksissa työskentelyotteeni on työtä kehittävä ja valmentava. Erityisosaamistani on työuupumuksen ennaltaehkäisy ja työmotivaation sekä työhyvinvoinnin kehittäminen.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa hyödynnän myös terapiakoulutustani.
Viitekehykseni on voimavarakeskeinen ja yksilön omia tavoitteita tukeva.
Monella keskustelutukea tarvitsevalla voi olla eläkepäätös esim.
mielenterveys-syistä tai iän vuoksi ja se valitettavasti pudottaa
asiakkaan usein pois KELAn terapioista. Nepsyvalmennukseen ovat
kuitenkin oikeutettuja myös mielenterveyskuntotujat ja eläkepäätöksellä
olevat. Käynteihin on mahdollista saada maksusitoutus oman kunnan
terveyspalveluiden kautta tai sos.toimesta. Käyntien määrä sovitaan
yhdessä asiakkaan kanssa. Yleensä käyntejä on noin 20 kpl, jonka jälkeen
pohditaan yhdessä mahdollista jatkoa hakemukselle asiakkaan tarpeen ja
toiveen mukaan.


Olen terapeuttina ja valmentajana sekä työnohjaajana tasa-arvoisuutta ja asiakasta arvostava, sekä kunnioittava ja olen aina ajatellut, että jokainen ihminen on merkityksellinen ja jokainen ansaitsee onnellisen elämän. Olen ilokseni saanut lukemattomia kertoja kunnian auttaa asiakkaitani löytämään hyvinvoinnin ja onnellisuuden avaimet. Haluaisin auttaa myös Sinua löytämään toivomaasi suuntaa tulevaisuudelle, onnellisuutta ja tasapainoa sekä hyvinvointia elämääsi.


Olet ansainnut keskustelutuen, joka auttaa sinua voimavarojesi löytämisessä,

joten ota yhteyttä niin varataan sinulle sopiva aika.Minna Hölttä, koulutustausta:


-Juridiikan opinnot, Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus. Koulutuksessa 2024-


-Työnohjaajakoulutus (Suomentyönohjaajat ry:n hyväksymä) 2020. Yksilöiden, ryhmien, johdon ja esimiesten työnohjaus


-Ratkaisukeskeisen psykoterapian syventävät teoreettiset lisäopinnot/ Certificate of Attendance: Faculty of Health and Applied Sciences 2017-2018-Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus (3 vuotta)/ Postgraduate Diploma Solution Focused Therapy 2016


-Neuropsykiatrinen valmentaja 2016


-Sisäisten auditointien koulutus (ISO 9001), IMS business Solutions Oy 2013


-Psykologian perus ja aineopinnot, mm. kognitiivinen psykologia, kliininen psykologia, persoonallisuus psykologia ja neuropsykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät. Jyväskylän Yliopisto 2012


-Sosionomi (YAMK), Master of Social Services: Mielenterveystyön johtaminen ja kehittäminen 2008


-Aggressioiden ennaltaehkäisy ja fyysiset rajoittamismenetelmät koulutus/Turvallisuuskoulutus 2006


-Sosiaali- ja terveysalan perustutkinon, Lähihoitaja, näytön arvioijakoulutus, Amiedu 2005


-Sosionomi (AMK) 2004


-Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 2001