Unettomuuden ja uniongelmien hoito on tärkeää


Unettomuudella tarkoitetaan kyvyttömyyttä nukkua riittävästi. Se ilmenee joko vaikeutena nukahtaa iltaisin, vaikeutena pysyä unessa tai liian aikaisena heräämisenä. Normaalisti ihminen
nukahtaa noin puolessa tunnissa ja on yön aikana hereillä vajaat puoli tuntia.
Henkilön katsotaan kärsivän unettomuudesta, jos hän kärsii unen saamisen tai
unessa pysymisen vaikeudesta vähintään kolmena yönä viikossa

(Lähde: terveyskirjasto.fi)Unettomuus ja univaikeudet haittaavat
arjessa suoriutumista ja elämänhallintaa hyvin paljon. Unettomuus ilmenee
yleisimmin vaikeutena nukahtaa illalla tai heräilemisenä aamuyön tunteina.
Tuolloin nukahtaminen omin keinoin uudestaan voi olla vaikeaa tai jopa
mahdotonta.Kaypahoito.fi mukaisesti hyvää unta voidaan edistää yksilöön itseensä ja
ympäristöön kohdistuvilla toimilla, joita ovat • terveydentilasta huolehtiminen ja sairauksien hoito
 • elämäntavat ja ravitsemus sekä liikunta
 • nautintoaineiden kohtuukäyttö
 • työn ja levon suhde
 • säännölliset nukkumisajat
 • rentoutuminen
 • sosiaaliset suhteet
 • harrastukset
 • perheen ja ystävien kanssa vietetty aika
 • elämän vaikeuksien kohtaaminen päivällä eikä vuoteessa
 • työaikajärjestelyt epäsäännöllisiä työaikoja noudattavilla
 • tarpeettoman unilääkityksen välttäminen.

(Lähde kaypahoito.fi)
Mikäli edellä mainitut käypähoitosuositusten mukaiset toiminnat eivät auta sinua unettomuutesi hoidossa, voidaan terapiassa hoitaa unettomuutta niin, että alkuun kartoitetaan tilanne, sekä unettomuutta mahdollisesti aiheuttavat häiritsevät ajatukset tai tunteet. Nämä unta ja unen laatua häiritsevät ajatukset liittyvät useimmiten stressiin ja ne ovat yleisin syy, jotka ihmistä pitävät hereillä. Niiden pysäyttämiseen voin tarjota Sinulle ammattiapua, jolloin unenmääräsi paranee, nukahtaminen helpottuu ja olet virkeämpi joka päivä.


Huomioithan, että hyvän unen merkitys on erityisen tärkeää turvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä sekä tarkkuutta vaativissa työtehtävissä.

Olet tervetullut keskustelemaan vastaanotolleni tilanteestasi. Terapiassa olen tukenasi unettomuuden pysäyttämisessä ja hyvän unen uudelleen löytämisessä.Teksti:

Minna Hölttä 14.2.2019

Vastasynnyttänyt äiti tarvitsee tukeaJos olet odottava tai vasta synnyttänyt äiti, voit tulla terapiaan keskustelemaan
luottamuksellisesti äitiyteen liittyvistä tunteista ja ajatuksista.Synnytyksen jälkeinen masennus on hyvin yleistä ja noin 10-15%:lle kehittyy oirekuvaltaan
vakava ja pitkäkestoinen masennus (Lähde:terveyskirjasto.fi).Masennusta on sekä lieväasteista että vaikeampaa, jolloin puhutaan myös
lapsivuodepsykoosista. Vaikeaan masennukseen reagoidaan usein lääkityksen
aloittamisella, joka on oikea ratkaisu synnytyksen jälkeisissä vaikeissa
masennustiloissa. Tähän on syynä se, että masennus johtuubiologista syistä,
joita ovat äidin kehossa tapahtuvat hormonaaliset muutokset.Elämän muutostilannetta tukevana ja hoitavana keinona terapian aloitus on koko
perhettä ja äidin hyvinvointia tukevaa, sekä äidin itsensä arvostamista lisäävää
hoitoa. Usein tilanteissa, joissa perheessä on vastasyntynyt vauva, äiti
miettii viimeiseksi omaa hyvinvointiaan. Äidin hyvinvointi on kuitenkin edellytys
koko perheen hyvinvoinnille.Terapiassa tuetaan äitiyttä, ennalta ehkäistään ja hoidetaan masennusta ja sitä kautta
parannetaan koko perheen hyvinvointia. Puhelinterapia mahdollistaa esimerkiksi pienten
lasten perheille joustavaa, paikasta riippumatonta keskustelutukea. Terapiaa on
hyvä jatkaa siihen asti, että äiti kokee olevansa hyvinvoiva ja jälleen oma
itsensä.

Teksti:
Minna Hölttä 6.3.2017